Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В SAINT GEORGE HOTEL & MEDICAL SPA

Настоящите общи условия за резервации, настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в Saint George Hotel & Medical Spa /наричани за краткост „Общите условия“/ се отнасят за всички резервации за Saint George Hotel & Medical Spa /наричан за краткост „Хотел“/, направени чрез уеб сайта на хотела, по телефон или по и-мейл, както и за всички допълнителни услуги, предоставяни от хотела. Общите условия не са окончателни и подлежат на корекция. Разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, както и правейки запитване или резервация за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в Saint George Hotel & Medical Spa, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели безусловно правилата и условията, посочени по-долу. Общите условия се прилагат както за всички резервации за настаняване и/или предоставяне на допълнителна услуга в Saint George Hotel & Medical Spa, така и за всички посетители на Хотела, независимо поради каква причина и в какво качество се намират на територията му. Общите условия и предоставената онлайн услуга за резервации на стаи/апартаменти за настаняване се притежават и управляват от „Тръпков Турс“ ЕООД. Не се разрешава препродажба, копиране, наблюдаване с помощта на каквито и да било програми за шпиониране или проследяване на информация, изтегляте, помествате, възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст или части от текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Хотела.

Всички цени, посочени на нашия уеб сайт, са в български лева (BGN). Общата крайна цена на резервацията се определя в зависимост от дните на престой, броя на гостите - възрастни и деца, брой и категория на помещенията, както и от актуалната ценова оферта за съответния период. Цените, посочени на нашия уеб сайт са с включен ДДС и всички други дължими такси и данъци /които могат да се променят в зависимост от промените в данъчното законодателство и вътрешните правила на Хотела/, освен ако не е посочено друго в офертата или в имейла с потвърждението на резервацията. За някои цени могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране, размера и начина за възстановяване на стойността на резервацията. Ето защо, обръщаме внимание, да проверите внимателно описанието на стаята и посочената цена за наличие на подобни ограничения и условия.

РЕЗЕРВАЦИЯ за настаняване в Saint George Hotel & Medical Spa

Резервация във Saint George Hotel & Medical Spa може да направите по следните начини:

- Чрез телефонно обаждане на телефонен номер +359 885 27 48 84;
- Чрез изпращане на електронно писмо /имейл/ на следната електронна поща /имейл адрес/ на Хотела: office@st-george-bg.com;
- Чрез он-лайн резервация на уеб-сайта на Хотела: www.st-george-bg.com;
- На място на рецепция на хотела.

Резервация по телефон и имейл

При резервации по телефон или имейл, е необходимо да позвъните на телефон +359 885 10 54 56 или да изпратите запитване на имейл адрес: office@st-george-bg.com , предоставяйки информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой гости - възрастни и деца (с посочена възраст), след което ще получите ценова оферта за настаняване по телефон или имейл. Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Saint George Hotel & Medical Spa си запазва правото да променя цените и специалните си оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. След приемане на офертата от Ваша страна, Saint George Hotel & Medical Spa ще Ви изпрати потвърждение на резервацията на посочения от Вас имейл, в който ще посочи наличните към момента свободни помещения и съответните цени.“ В това потвърждение ще бъдат описани: брой и категория на резервираните помещения, брой гости (възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, обща стойност на резервацията и дължим депозит. Важно е, след получаване на потвърждението, да се запознаете внимателно с информацията, посочена в него и да се свържете с Хотела, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

С получаване на потвърждението на Вашия имейл, резервацията ще се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА. След получаване на потвърждението, следва в срок от 7 /седем/ календарни дни да заплатите депозит в размер на 50% от общата стойност на резервацията. Останалите 50% от общата стойност на резервацията следва да се заплатят до 7 /седем/ календарни преди датата на пристигането. Едва след получаване на пълната сума, резервацията ще се счита потвърдена и ГАРАНТИРАНА. В случай, че периодът от датата на резервиране до датата на пристигане е по-малък от 7 /седем/ календарни дни, е необходимо окончателното плащане да бъде направено в първия работен ден след датата на резервиране, но не по-късно от деня преди деня на настаняването.

В случай, че окончателното плащане на резервацията не бъде извършено в сроковете, посочени по-горе, Хотелът има право да анулира резервацията, за което ще получите уведомление по имейл или чрез телефонно обаждане.

Плащания по резервация, направена по телефон или имейл, може да извършите по следните 3 начина:
1. на място в хотела с кредитна/дебитна карта* или в брой /за резервации на стойност до 9,999 лева/.
2. чрез нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта*
3. по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане.

*Приемат се следните кредитни/дебитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

Онлайн резервация чрез резервационната система на нашия уеб сайт

Чрез онлайн резервационната система на нашия уеб сайт, можете сами да направите резервацията, като въведете задължителните параметри: период на престой, брой възрастни и изберете желаното от Вас налично помещение.

Плащания на онлайн резервация може да направите по два начина:
1. Чрез нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта* и да получите моментално потвърждение за успешна и ГАРАНТИРАНА резервация.
2. По банков път в срок до 7 /седем/ календарни дни от деня на резервацията, като следва да заплатите депозит в размер на 100% от общата сума на резервацията. Едва след получаване на 100% от общата сума, резервацията ще се счита за ГАРАНТИРАНА. В случай, че периодът от датата на резервиране до датата на пристигане е по-малък от 7 /седем/ календарни дни, е необходимо окончателното плащане да бъде направено в първия работен ден след датата на резервиране, но не по-късно от деня преди деня на настаняването. В случай, че окончателното плащане на резервацията не бъде извършено в сроковете, посочени по-горе, Хотелът има право да анулира резервацията, за което ще получите уведомление по имейл или чрез телефонно обаждане.

*Приемат се следните кредитни/дебитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

Всички изисквания и предпочитания на клиента, посочени в допълнителното поле за забележки, нямат задължаващ характер, но ще направим всичко възможно да бъдат удовлетворени.

Резервация на място в хотела

При резервация на място в хотела, е необходимо да предоставите информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой гости - възрастни и деца/възраст/, след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Офертата за настаняване при запитвания на място би могла да се предостави на хартиен носител или да се изпрати по имейл.

Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Saint George Hotel & Medical Spa си запазва правото си да променя цените и специалните оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. След приемане на офертата от Ваша страна, Saint George Hotel & Medical Spa ще Ви изпрати потвърждение на резервацията на посочения от Вас имейл, в който ще посочи наличните към момента свободни помещения и съответните цени. В това потвърждение ще бъдат описани: брой и категория на резервираните помещения, брой гости (възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, обща стойност на резервацията и дължим депозит. Важно е, след получаване на потвърждението, да се запознаете внимателно с информацията, посочена в него и да се свържете с Хотела, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

С получаване на потвърждението на Вашия имейл, резервацията ще се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА. След получаване на потвърждението, следва в срок от 7 /седем/ календарни дни да заплатите депозит в размер на 50% от общата стойност на резервацията. Останалите 50% от общата стойност на резервацията следва да се заплатят до 7 /седем/ календарни преди датата на пристигането. Едва след получаване на пълната сума, резервацията ще се счита потвърдена и ГАРАНТИРАНА. В случай, че периодът от датата на резервиране до датата на пристигане е по-малък от 7 /седем/ календарни дни, е необходимо окончателното плащане да бъде направено в първия работен ден след датата на резервиране, но не по-късно от деня преди деня на настаняването.

В случай, че окончателното плащане на резервацията не бъде извършено в сроковете, посочени по-горе, Хотелът има право да анулира резервацията, за което ще получите уведомление по имейл или чрез телефонно обаждане.

Плащания по резервация, направена по телефон или имейл, може да извършите по следните 3 начина:
1. на място в хотела с кредитна/дебитна карта* или в брой /за резервации на стойност до 9,999 лева/.
2. чрез нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта*
3. по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане.

*Приемат се следните кредитни/дебитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

При резервация на рецепция и настаняване в следващите 72 часа е необходимо заплащането да се извърши на място или при настаняване в хотела.

При заплащане на депозит за повече от една стая е необходимо да се посочат номерата на резервациите на останалите помещения, както и имена на гостите.

В случай, че желаете издаване на фактура на юридическо лице, е необходимо преди извършване на плащането, да изпратите данни за: име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес и МОЛ на лицето, на нашия имейл: office@st-george-bg.com или да ги предоставите на място на рецепция.

Моля, обърнете внимание, че в случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при извършване на резервацията. Хотелът ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

Приемани кредитни/дебитни карти за онлайн плащания: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

При онлайн резервации, след потвърждаване на резервацията и плащане през виртален ПОС терминал се отваря платежната страница на БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран следва да въведете данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

За да можете да използвате Вашата кредитна/дебитна карта за онлайн разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашия секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM) в мрежата на БОРИКА.

При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка. В момента на онлайн резервирането, сумата по Вашата резервация ще бъде автоматично изтеглена от Вашата карта при приключване на процеса на онлайн плащане през виртуален ПОС терминал. След успешно заплащане на стойността, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата ГАРАНТИРАНА резервация.

Ние не начисляваме резервационни такси към цената на стаята и не таксуваме личната Ви кредитна/дебитна карта, тъй като Вие плащате директно на виртуалния ПОС терминал на банката, която е предоставила виртуален ПОС терминал на Хотела.

Плащането се обработва по сигурен начин от трета страна (банка) и се прехвърля директно от Вашата банкова сметка в банковата сметка на хотела. Saint George Hotel & Medical Spa не прави, не приема и не обработва плащания това става посредством виртуалния ПОС терминал на банката.

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата кредитна/дебитна карта от трети лица, повечето банки и компании, издаващи кредитни/дебитни карти, поемат риска и покриват всички плащания, произтичащи от такава измама или злоупотреба, което понякога може да е предмет на приспадане. Saint George Hotel & Medical Spa не влиза в разплащателни взаимоотношения с клиента в момента на резервация на услуга, а прехвърля клиента към система на банката. Поради тази причина Saint George Hotel & Medical Spa не носи никаква отговорност ако издателят на Вашата кредитна/дебитна карта, удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия сайт.

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ БАНКОВ ТРАНСФЕР

Плащане на резервацията може да направите по банков път в рамките на 7 /седем/календарни дни, считано от момента на регистриране на искането за резервация, по следните банкови сметки в евро и български лева:

ТИТУЛЯР: „Тръпков Турс“ ЕООД
БАНКА: „ПроКредит Банк България” ЕАД
BIC код: PRCBBGSF
IBAN в лева: BG45PRCB92301050428201
IBAN в евро: BG27PRCB92301450428201

Всички банкови такси и разноски по преводите са за Ваша сметка.

При плащания по банков път по сметка в евро, сумата по резервацията се калкулира по финксинга на БНБ за деня на плащане: 1 евро = 1,95583 лева.

При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да впишете Вашето име и номера на резервацията, като основание за плащане. След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане.

ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО В ХОТЕЛА

Плащане на място в хотела може да направите в български лева (BGN) в брой или с кредитна карта ( Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro).

Плащания на рецепция се приемат единствено в български лева (BGN) по финксинга на БНБ за деня на плащане: 1 евро = 1,95583 лева.

Плащания в брой се приемат при резервации на стойност до 9,999 лева. Ако стойността на резервацията е над 10,000 лева плащането следва да се извърши по банков път или с кредитна карта.

В случай, че за извършеното плащане желаете фактура на юридическо лице, е необходимо преди извършване на плащането, да предоставите данни за: име, ЕИК, ИН по ДДС, адрес и МОЛ на лицето.

АНУЛАЦИИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ

В случай, че желаете да анулирате Вашата резервация можете да го направите на:
• телефон на +359 885 27 48 84
• имейл на office@st-george-bg.com

Анулации без неустойка се приемат до 8 дни преди датата на настаняване отразена в потвърждението на резервацията, като в такива случаи се възстановява цялата заплатена сума.

Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено в срок от 15 до 30 работни дни, по начина, по който е получено плащането.

При анулации, получени по-малко от 7 дни преди настаняване и в случай на No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване), се удържа сума в размер на 100% от общата сума по настаняването.

Не се възстановява сумата от непредоставени услуги, поради съкращаване на престоя или при ранно напускане на хотела.

При възстановяване на заплатена сума, всички разходи по превода (банкови такси и други) са за Ваша сметка.

Моля обърнете внимание, че може определени цени или специални оферти да не подлежат на анулиране или промяна. Моля запознайте се с условията старателно преди да извършите резервация.

ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) се приемат безплатно до 8 дни преди пристигане, според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна.

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение), получени по-малко от 7 дни преди пристигане, се приемат според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна, като суми по направеното авансово плащане не се възстановяват.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА-ФОРСМАЖОР

Saint George Hotel & Medical Spa запазва правото си да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:
- Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
- Възстановява платения депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от титуляра по резервацията, като на същия не се дължи неустойка.

При невъзможност на госта да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в срок от 7 дни преди настаняване, следва същият да уведоми хотела, предоставяйки писмени доказателства за форсмажорната причина. В този случай хотелът следва да предостави настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

ПОЛИТИКА НА ПРИСТИГАНЕ И ЗАМИНАВАНЕ

Час на настаняване – след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка.

Час на освобождаване – до 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята след този час, ще бъдат таксувани по 10,00 BGN на час. Гости, които освобождават стаята след 18:00 ч., ще бъдат таксувани срещу такса в размер на цената за една нощувка.

В случай, че желаете да се настаните по-рано или да напуснете по-късно, е задължително да направите запитване ден по-рано на Рецепция, за да се провери възможността, според наличностите в деня на пристигане и заминаване.

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕ

В съответствие с българското законодателство, Saint George Hotel & Medical Spa спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 200.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, ресторанта или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

ДРЕСКОД И ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Дрескодът на всички обществени места на територията на хотела е спортно-елегантен. Гостите се допускат по бански костюми само в басейните на хотела.

Не е разрешенно използването на музикални /блутут/ тонколони и пускането на музика в общите части на хотела, което смущава спокойствието и почивката на останалите гости. Хотелът си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Хотела. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Политиката на хотела е да не се дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, националност, религия, пол, семейно положение, възраст, етнически произход или увреждане. От гостите и служителите се очаква да се придържат към тази политика и хотелът си запазва правото да изведе от хотела всяко лице или лица, извършили нарушения срещу тази политика.

На територията на хотела и ресторанта не се допускат домашни любимци.

Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица на пазарни цени, посочени от Хотела.

Климатиците в стаите на хотела работят само, когато балконската врата е затворена.

В случай на загубена карта за стая или карта за спа кърпа се заплаща компенсаторна такса от 10 лв.

От съображения за сигурност, камери за видеонаблюдение има поставени във всички обществени зони на хотела.

Хотелът си запазва правото да прави промени в работното време на всички съоръжения и заведения за хранене и развлечения.

РЕКЛАМАЦИИ

Всички рекламации относно с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела по време на престоя. Предявяването на рекламация се извършва в писмена форма. В случай, че клиентът прецени, че изискванията му не са удовлетворени, същият трябва да изиска от съответното отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 5 /пет/ работни дни след съставянето на протокола клиентът ще получи официалното становище по проблема от управителя на хотела.

ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛА

Хотелът носи отговорност само за директни щети, понесени и платени от клиента, в резултат на неизпълнение на задълженията от страна на хотела във връзка с предлаганите от нас услуги, до размера на общата сума на Вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение. Въпреки това, хотелът, нито който и да е от неговите служители или представители, не носи отговорност за никаква загуба, пропусната полза или щета, свързани с Виртуалния Пос терминал на банката (включително удържане на средства от Вас заради неоторизирани транзакции, произтекли от извършване на резервация направена на нашия уеб сайт); за никаква загуба, пропусната полза или щета, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; за никаква травма, смърт, или други щети, претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на законови действия, грешки, пропуски, общо неизпълнение, умишлено престъпление, закононарушение или неизпълнение на преките задължения от виртуалния Пос терминал на банката. Saint George Hotel & Medical Spa не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

Saint George Hotel & Medical Spa не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторанта или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Софтуерът, чрез който се извършват туристическите услуги и чрез който се използва на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията на уеб сайта, са собственост на Saint George Hotel & Medical Spa. Вие нямате право да копирате, препращате, публикувате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието на уеб сайта без изричното писмено разрешение на Хотела.

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Saint George Hotel & Spa. “Тръпков Турс” ЕООД, с ЕИК 102690405, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие 8200, ул. Яворов 15, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679. Моля, запознайте се предварително с Политиката за защита на личните данни на Saint George Hotel & Medical Spa, публикувана на нашия уеб сайт.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тях, следва да се решават чрез преговори, а когато това е невъзможно, следва да се отнесат към компетентните съдилища на територията на Република България.

Оригиналната българска версия на Общите условия е преведена на други езици, като в случай на несъответствия между българската версия и версията на тези условия на чужд език, следва да бъде прилагана българската версия.

С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДИРЕКТНА РЕЗЕРВАЦИЯ В SAINT GEORGE HOTEL & SPA СЕ СЧИТА, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, РАЗБИРАТЕ НАПЪЛНО ТЕХНИЯ СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕ, И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ БЕЗУСЛОВНО С ТЯХ.